Äridokumentatsiooni koostamise teenused

PrintMailRate-it


Rödl & Partner nõustab ettevõtteid nende välisinvesteeringute tegemisel kõikides asukohamaa äriühinguõigusest tulenevates küsimustes ja aitab neil oma kohustusi täita.


Meie teenustepaketti kuuluvad:

  • äriühingute asutamine
  • juriidilised toimingud ettevõtte juhatuse ja osaluste muutmiseks, dividendide maksmiseks jne
  • nõustamine juhtkonna kohustuste ja vastutuse osas
  • kohustuslike registrite pidamine ja protokollide koostamine
  • juhatuse ja üldkoosolekute jaoks kohustuslike dokumentide koostamine, koosolekute protokollimine
  • äriühingu registreeritud kontorina tegutsemine teatud jurisdiktsioonides (võtke ühendust meie äriteenuste globaalse juhiga, et teada saada, millistes asukohtades me saame tegutseda teie registreeritud kontorina)
  • kõikide vajalike teatiste, aruannete, vormide, deklaratsioonide ja avalikustamisele kuuluvate otsuste esitamine vastava riigi äriregistritele
  • nõustamine ja abistamine maksukohustuste täitmisel
  • äriühingute tegevuse lõpetamine
 
Me hoolitseme selle eest, et kogu ettevõtte nõutav dokumentatsioon on õigesti koostatud kõikides jurisdiktsioonides, kus teie ettevõte tegutseb. See on globaalse riskijuhtimise oluline osa.

Kontakt

Contact Person Picture

Alice Salumets

Vandeadvokaat

Partner

+372 6068 650

Saada päring

Deutschland Weltweit Search Menu