Äriühingute asutamine

PrintMailRate-it


 

Uue ettevõtte asutamine välismaal võib olla ajamahukas projekt, eriti kui kliendid soovivad teie kohaolu juriidilise üksusena konkreetsel turul enne, kui nad teilt kaupu või teenuseid ostavad.


Enamikes jurisdiktsioonides peab välisinvestor esitama rohkem dokumente kui kohalikud ettevõtted.  Pealtnäha lihtne samm võib osutuda keeruliseks toiminguks, mille juures tuleb arvesse võtta nii äriühingu- ja maksuõiguslikke kui ka finantsilisi ja praktilisi aspekte.
 
Rödl & Partner koostab kogenud ekspertide grupi, et aidata rahvusvahelistel ettevõtetel asutamisprotsessi kulu- ja ajasäästlikult läbi viia.
 
Samal ajal üritame ette mõelda ja oma globaalsetele kogemustele toetudes kliendile kasulikke variante pakkuda. See võib näiteks hõlmata alternatiivsete struktuuride ja investeerimisinstrumentide väljatöötamist, mis ei pruugi olla laialt tuntud antud jurisdiktsioonis, kuid on täiesti võimalikud ja ahvatlevad riskijuhtimise ja maksude optimeerimise seisukohast.
 
Näiteks on Rödl & Partner olnud paljudes riikides teerajajaks täisühingute moodustamisel, milles täisosanikeks on piiratud vastutusega osaühingud - huvipakkuv võimalus paljude välisinvestorite jaoks, kes kasutavad oma koduriigi jurisdiktsioonis osaühingu õigusvormi.
 

Meie teenus ettevõtete asutamiseks

Rahvusvaheliste ettevõtete nimel äriühingute asutamisel osutame järgmisi teenuseid:

  • äriühingute ühendamine ja personaalühingute moodustamine
  • asutamislepingute ja põhikirjaprojektide koostamine
  • osanike/aktsionäride kokkulepped
  • juhatuse- ja üldkoosolekute protokollide projektid
  • põhikirja regsitreerimine asjakohastes registrites
  • registreerimine mitteresidendist maksumaksjana ning vajadusel ka tööandja ja käibemaksukohustuslasena

Kontakt

Contact Person Picture

Alice Salumets

Vandeadvokaat

Partner

+372 6068 650

Saada päring

Deutschland Weltweit Search Menu