Autoriõigus

PrintMailRate-it

Rödl & Partner kodulehel avaldatud materjale on lubatud tasuta ja ilma Rödl & Partner eelneva nõusolekuta täismahus avalikustada üksnes muutmata kujul ning koos täpse viitega Rödl & Partner veebilehele, mis on klikitav ning suunab otse Rödl & Partner veebilehel materjalile, mida kasutati.

 
Rödl & Partner kodulehel avaldatud materjalide refereerimisel tuleb avaldada refereeritava materjali avaldamise koht ja autor, internetikeskkonnas refereerimisel lisaks ka klikitav link refereeritavale materjalile Rödl & Partner veebilehel.
 
Nimetatud reeglid kehtivad ka juhul, kui Rödl & Partner'ist pärinev materjal on saadud uudisteagentuuride, internetilehekülgede või muude meediate vahendusel. Muudel tingimustel Rödl & Partner veebilehel oleva info avaldamiseks tuleb taotlus saata e-postiaadressile tallinn‎@‎roedl.ee.
 
Rödl & Partner ei vastuta Rödl & Partner kodulehel avaldatud materjalide võimalikust kasutamisest tekkinud kahju või saamatajäänud tulu eest.
Deutschland Weltweit Search Menu