Lahtiütlus

PrintMailRate-it

Käesoleval veebisaidil sisalduv teave on mõeldud üldiseks teavitamiseks ja ei ole seotud üksikisiku või juriidilise isiku konkreetse olukorraga. See ei kujuta endast juriidilist või maksualast nõuannet. See sisu ei saa asendada ekspertide individuaalset nõustamist konkreetsete üksikjuhtumite puhul. Keegi ei tohiks käesoleva teabe alusel tegutseda ilma asjakohase professionaalse nõustamiseta ja ilma asjaomase olukorra põhjaliku uurimiseta. Me ei võta vastutust otsuste eest, mida kasutaja teeb eespool nimetatud teabe alusel.


Hoolimata sellest, et me oleme sellel veebilehel avaldatud teabe valikul võtnud kõik meetmed, ei võta me vastutust, kui see ei ole täpne, ajakohane ja täielik. Rödl & Partner jätab endale õiguse muuta, täiendada, kustutada või ajakohastada sellel veebilehel avaldatud teavet, tooteid või teenuseid igal ajal ilma erilise teatamiseta.

Eelkõige ei kujuta sellel veebilehel avaldatud teave endast meie poolt siduvat lepingupakkumist. Kui see ei ole sõnaselgelt sätestatud, ei saa kasutajad selle veebisaidi kaudu pakkumisi esitada ega tellimusi esitada.

Rödl & Partner ei vastuta mingil moel käesoleval veebisaidil viidatud ja kolmandate isikute loodud veebisaitide sisu eest. Ainult nende pakkujad vastutavad ebaseadusliku, ebaõige või ebatäieliku sisu eest ning kahju eest, mis tuleneb käesoleva veebilehega seotud veebilehtedel sisalduva teabe kasutamisest või mittekasutamisest.

Rödl & Partner, Nürnberg, omab käesoleva veebilehe autoriõigust. Kõik õigused on kaitstud. Paljundamine püsivale andmekandjale allalaadimise ja/või paberkandjal väljatrükkimise teel ning levitamine on lubatud ainult nende materjalide puhul, mille kohta on olemas selgesõnaline kutse. Igasugune muu autoriõigusega kaitstud materjali kasutamine on ilma meie kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Kõik olemasolevad või tulevased õigussuhted alluvad eranditult Saksamaa seadustele ja ainult Saksamaa kohtute jurisdiktsioonile.
Deutschland Weltweit Search Menu