Rödl & Partner Eesti tähistab tänavu kolmekümnendat tegevusaastat

PrintMailRate-it

​Avaldatud 28. septembril 2023 | Lugemisaeg umbes 7 minutit

Nimetu kujundus (22).png

Rödl ja Partner Eesti tähistab tänavu kolmekümnendat tegevusaastat.
Milline oli Eesti ettevõtte algus ja milline oli siis siinne tegevusmaastik? Mis olnud olulised verstapostid ettevõtte jaoks Eestis? Mis on ettevõtte tulevikuvisioon, kuhu Rödl & Partner Eesti edasi liigub? Neile ja mitmetele teistele põnevatele küsimustele andis vastused Rödl & Partner Eesti maajuht ja partner Alice Salumets.

Rödl ja Partner Eesti tähistab tänavu kolmekümnendat tegevusaastat. Milline oli Eesti ettevõtte algus ja milline oli siis siinne tegevusmaastik?

Meie ettevõte asutati 24. septembril 1993. Olin siin päris noor ja ei oska kahjuks kommenteerida, milline oli siis meie ettevõtlusmaastik. Tean aga seda, et Rödli ettevõtte loomine Eestisse oli üks esimese välisinvesteeringuid Saksamaa poole pealt. Ettevõte asutati siin tookord aktsiaseltsina, kuna see oligi siis ainuvõimalik vorm.  Alustati raamatupidamisteenuste osutamisega just neile Saksa ettevõtjatele, kes olid sisenemas Eesti turule. Esimene peamine teenusliin oligi raamatupidamine, 1999. aastal lisandus audiitorbüroo ehk me hakkasime pakkuma ka audiitorteenuseid. Paralleelselt on läbia aegade olnud meil juures ka üks või kaks juristi. 2005. aastal alustasime koostööd Alvini advokaadibürooga. See koostöö kestis 2012. aasta lõpuni.  
Tänaseks on meil kolm ettevõtet kaubamärgi all Rödl & Partner OÜ- üks osutab raamatupidamise teenuseid; Rödl & Partner Audit, mis osutab auditoorteenuseid ning Rödl & Partner Advokaadibüroo, mis osutab õigusabi ja maksunõustamist. Väga keeruline on öelda, milline oli 1993. aasta ettevõtlusmaastik Eestis. Ilmselt oli see keeruline ja väljakutseid pakkuv.  Saan öelda, et meie ettevõte oli aga üks esimesi lääneliku teenuskultuuri osutajaid. 
Kuna tol ajal allus Eesti büroo Rootsile, mis tähendas seda, et meile toodi sisse Rootsi poolt juba väljakujunenud teenuse osutamise kultuuri ning kliendi teenindamist. Märkimist väärib veel, et juba 1993. aastal oli raamatupidamine liikumas automatiseerimise poole ning keegi ei ajanud enam arvelaual numbreid kokku. Niipea kui esimesed arvutid tulid, siis need ka kasutusele võeti. See lihtsustas meie tööd oluliselt!

Kuidas te tänaseks olete erinevate tööliinide – audit, raamatupidamine ja õigusabi ning maksunõustamine- juurde jõudnud?

Rödl & Partneris on olnud algusest peale hoiak, kui algas nö rahvusvahelistumine, et ikkagi kõik need kolm peamist teenusliini peaksid olema igas riigis. See ei tähenda seda, et kohe asutamise hetkel need kõik olemas olid, kuid sinnapoole liikusid kõik partnerbürood üle maailma. Eesti  omapära on olnud algusest peale ka see, et me oleme vastanud nendele nõudmistele, mida meie tolleaegne põhiklient ehk Saksa ettevõtja Eestist soovis. Tol ajal oli selleks siis usaldusväärne teenus Saksa kaubamärgi alt inimeste poolt, kes ka tol hetkel rääkisid saksa keelt. See oli siis väga vajalik! Kui 1993. aastal sisenes Saksa ettevõtja ühte uue õigussüsteemiga suhteliselt uude riiki, siis Rödl & Partner andis kliendile kindlust, et üks Saksa ettevõte on siin, kes toetab neid täies ulatuses.

Mis on olnud olulised verstapostid ettevõtte jaoks Eestis? 

Kindlasti ettevõtte asutamine 1993. aastal, audiitorbüroo sissetoomine 1999. aastal, mis tähendas siis juba professionaalselt audiitortegevust ning sealt edasi advokaadibürooga koostöö tegemine alates 2005. 
Ehk läbi selle on Rödl & Partner Eesti suutnud osutada neid põhiteenuseid, mida ettevõte osutab üle maailma. Seal hulgas ka advokaaditeenust.  

Mis on olnud suuremad ja tuntavamad takistused ettevõtte arengus?

Läbi aegade on olnud takistuseks näiteks vajaliku personali ehk töötajate leidmine. Mingil ajal on see olnud lihtsam-  näiteks 1990. aastatest kuni 2000. aastate esimese pooleni. Hiljem on muutunud see raskemaks nagu kõigile, sest tööjõupuudus süveneb- eriti nõustamisvaldkonnas, mis on teadmiste valdkond ja seotud ainult inimestega. Teistpidi jälle on see kindlasti olnud väljakutset pakkuv, sest me oleme liikunud nö Saksa kliendi teenindamisest ka laiema kliendibaasi teenindamisele. Ehk tänaseks me ei ole ainult Saksa ettevõtteid teenindav ettevõte siin, vaid me teenindame kõiki ärikliente, kuigi pearõhk on meil ikkagi välisinvestoritel Eestis. 

Tänavu tähistavad 30- tegevusaastat mitmed advokaadibürood.  Kuidas Rödl & Partner Eesti erineb teistest büroodest?  

Ma ei räägiks meist siin advokaadibüroode kontekstis. Me oleme multidistsiplinaarne- meie all on kolm erinevat ettevõtet ning me oleme nii raamatupidamisteenuseid, audiitorteenuseid aga ka õigusteenuseid osutav ettevõte Eestis.  Me oleme rahvusvaheline, viiekümnes riigis ja rahvusvahelisus ei tähenda seda, et me ainult oleme esindatud viiekümnes riigis, vaid me tõesti saame ka sisulist koostööd teha kõikide nende riikidega, kus me esindatud oleme. 
Rödl & Partner üks põhimõte on see, et me ei ole frantsiis vaid üks tervik ettevõte, mistõttu see võimaldab ka paremat koostööd erinevate riikide ja erinevate üksuste vahel. 
Teistpidi, meie peamine põhimõte on ka hooliva kliendi põhimõte, mis tähendab seda, et kliendil on üks kontaktisik, üks hooliv partner ja seda kõikides teenusliinides üle maailma. Samas on oluline rõhutada, et see ei tähenda seda, et üks partner osutab kõiki teenuseid. Ei, kliendil on üks hooliv partner, kes suunab kliendi vajadusi ja hoolitseb, et kõik kliendi soovid saaksid täidetud. Siin tulebki mängu hooliva partneri printsiip ja kui vaadata näiteks Saksa ettevõtjat, siis tema väga hindab seda hooliva partneri printsiipi. 
Tal on üks kontaktisik, keda ta usaldab ja kelle kaudu ta liigub erinevate teenusliinide vahel. Alati see otsesuhtlus ei pruugi, eriti algusfaasis, olla kindlust andev. Kindlust andev aga on see, kui sul on koostöö algusfaasis see hooliv partner, keda sa tunned ja usaldad ning kelle kaudu sa liigud mõnda muussee riiki ning selle kaudu sa saad täiendava kindluse, et sind hoitakse hästi. 

Kas klienti teenindades konkreetses riigis on hea teada ka selle riigi eripära alates kultuurist lõpetades uskumustega?  

Iga riik on unikaalne oma kultuuri, moraali, õigussüsteemi ja oma haldussüsteemiga. Ja selge see, et selleks ongi vaja ju kohalikku partnerit, kes kohalikke olusid tunneb. Ja väga tihti ongi Rödl & Partner bürood üle maailma olnudki teenäitajad, et kuidas Saksa ettevõtja saaks siseneda tema jaoks uuele turule ja uude riiki. Eriti oluline oli see 1990. aastatel  ja 2000. aastate esimesel poolel, kus tekkis väga palju uusi riike või nii-öelda taastati riike pärast Nõukogude Liidu lagunemist. See tähendas automaatselt ka seda, et neil riikidel hakkas ka õigussüsteem ning halduspraktika muutuma. Sisse tulid keelelised ja kultuurilised eripärad. 
Ehk vaadates puhtalt Saksa ettevõtja poole pealt, siis alati ju ei saanud tugineda sellele, et sa lähed uude riiki ja seal kõik räägivad saksa keelt. 

Mis on olnud teie senised suurimad saavutused? 

Me hindame väga kõrgelt seda, et me oleme kolmkümmend aastat turul olnud ning me oleme arvestatavad tegijad turul kõigis varem väljatoodud valdkondades. Kindlasti see, et me oleme stabiilne partner oma klientidele aga ka Rödl & Partnerile endale. 
Eesti on väga väike riik ja võiks mõelda, et noh, mis tähtsust me omame, kuid Eestil on geograafiliselt väga suur tähtsus. Ta ühendab idat läänega ja läbi viimase kolmekümne aasta on näha olnud, kuidas läbi Eesti sisenetakse erinevatele turgudele- Skandinaaviasse või vastupidi Skandinaaviast Baltikumi.  Väga tihti tulebki Saksa ettevõte siia läbi erinevate riikide või näiteks läbi Soome tütarettevõtte. Geograafiliselt on eestlastel väga oluline roll Rödl & Partneris.  Me oleme ka väga tänulikud selle üle, et Rödl & Partner sisenes kolmkümmend aastat tagasi edukalt Eestisse ja on jätkuvalt huvitatud olemast siinsel turul. 

Kuidas jagunevad mahu poolest Eesti ettevõtete tegevusvaldkonnad?

Käibe poolest on kõige mahukam raamatupidamise valdkond, mis on suurenenud ka läbi erinevate ettevõtete omandamise. Mistõttu me oleme turgu suurendanud nii loomuliku kasvu teel aga ka läbi ettevõtete omandamise.  Väga tähtis roll on ka audiitorbürool. Kuna me oleme rahvusvaheliselt tunnustatud audiitorbüroo, siis on see väga paljudele ettevõtetele oluline. Mitte ainult Saksa päritolu ettevõtetele. Rahvusvahelised ettevõtted vajavad ka just rahvusvahelist audiitorbürood, mis ei ole näiteks Big4, sest see on väga kindla klientuuriga. Sealt edasi aga on väga palju rahvusvahelisi ettevõtted, kellel on vaja nö kohalikul tasandil tegutsevat audiitorbürood, millel on rahvusvaheline taust. 
Advokaadibürool on olnud läbi ajaloo täiesti omaette roll. Alates 2005. aastast on meie kaubamärk ka õigusabiturul olnud ning kohati tundub, et võib-olla oleme seal isegi tuntuimad. 

Kuidas te iseloomustate oma klienti?

Meie uksest astub sisse reeglina ikkagi ettevõte, kellel on mingisugune rahvusvaheline taust, kas omanikuna või kuulub ettevõte mingisse rahvusvahelisse gruppi või on sisenemas Eestisse näiteks oma investeeringuga. Meil on kliente ka näiteks Eesti kapitalil põhinevate ettevõtete hulgast. Täna me teenindame oma kõikides teenusliinides vaid ettevõtteid. 

Mis nõu te annate ettevõttele, kes soovib minna välisturgu vallutama? 

Esimene nõuanne ettevõtjale on ikka see, et ta peaks endale selgeks tegema, mis turgu ta läheb vallutama. Siin on vaja see kodutöö ettevõtjal endal ära teha ning aru saada, kuhu ta tahab minna, miks ta tahab minna ja kas tal selleks ka vahendid on olemas. Meie oleme tugiteenust pakkuv ettevõte ja seda igas riigis ning turu-uuringu teenust me ei osuta. Selleks saavad abiks olla näiteks EAS-i ekspordinõunikud. 
Igasse uude riiki sisenemine eeldab ressurssi ja mitte ainult rahalist ressurssi, vaid ka inimressurssi ja väga tihti on vaja ka kohaliku keele oskajat.  Eesti poole pealt vaadatakse mööda näiteks keeleoskusele, kuna arvatakse, et igal pool saab inglise keelega hakkama. Kuid on väga palju riike, kus saab paremini hakkama kui osata just kohalikku keelt. 

Tooge välja, kuidas ettevõtte kultuur on mõjutanud töötajaid, kliente, partnereid? 

Meie kogu tegevus põhineb brändi seitsmel põhiväärtusel, millest me oma igapäevases tegevuses lähtume ja need on ühesed, sõltumata, millisest riigist me räägime. 
Meie põhiväärtused on  hoolivus, juhtivus, ettevõtlikkus, rahvusvahelisus, meeskonnavaim, edule orienteeritud ning saksapärane. Me ei saa seda unustada, et me oleme Saksa ettevõte, mis ei tähenda, et me oleme saksakeelne ettevõte, kes teenidab üksnes Saksa ettevõtteid. Ei, me oleme rahvusvaheline ettevõte kuid saksapärasus väljendub läbi meie teenuse standardi, mis on kõrge ja väga hea kvaliteediga. 
Rödli üks põhiväärtusi on see, et me hoolime ja me oleme ise ka ettevõtjad. Läbi selle saame me väga hästi aru oma klientidest- nemad on ka ettevõtjad. Olles ettevõtliku mindsetiga, suudame me klienti ka proaktiivselt suunata. Meie ettevõte ei toimi selliselt, et klient küsib ja meie vastame vaid vastupidi- me suuname klienti ka tema tegevuses ning informeerime ja pakume välja võimalikke lahendusi, kui neid on.

Millised on Rödl & Partner Eesti ettevõtte töötajad olnud läbi aegade?

Keskmine ettevõttes töötatud aeg on ajas muutunud. On olnud väga pikalt töötanud inimesi-  kümme kuni viisteist aastat, isegi kakskümmend aastat. Töötamise aeg aga on muutunud koos  ühiskonnaga. Täna ei seo noor inimene ennast mitte ühegi ettevõttega kümneks või kahekümneks aastaks, vaid pigem liigub, otsib kogemusi. Ka meie pole sellest kuidagi puutumata jäänud. Saab öelda, et läbi aegade on olnud meil tööl rohkem naisi kui mehi ja see on seotud otseselt raamatupidamisvaldkonnaga, mis on Eestis olnud läbi ajaloolise kujunemise ikka naiste valdkond. Seda on raske murda. Ma arvan ka, et see on loomulik, et meil tänaseks ei ole neid inimesi, kes on kolmkümmend aastat tööl olnud. Inimesed liiguvad ja tänases töömaailmas ikkagi kõik tahavad kogeda erinevaid ettevõtteid ja erinevaid võimalusi. Küll aga on meil täna veel ka neid endiseid kolleege, kelle poole saame vajadusel pöörduda, et Eesti ettevõtte ajaloolist mälu värskendada. 

Kuidas te tähistate aastapäevi või näiteks vaba aega koos veedate?

Kolleege ja töötajaskonda tervikuna peame me hästi oluliseks. Me käime regulaarselt koos ja tähistame erinevaid tähtpäevi täiesti teadlikult. Covidi ajal oli tähistamine ja koos käimine tagasihoidlikum, kuid kolleege pidasime me meeles ikka ja saatsime tähistamiseks pakikesi. Tähtpäevi peame  alati koos ning viimased kaks aastat on meil olnud uus traditsioon- perepäev, mis on kolleegide poolt väga hästi vastu võetud. Tänavu aasta pidasime seda Vabaõhumuuseumis, eelmine aasta käisime loomaaias. 
Kolleege peame muidugi meeles ka nende isiklikel tähtpäevadel aga ka erialaste saavutuste puhul. 
Meie põhiväärtus on meie inimesed!

Koos olemise koht on teil ka saksa keele õppimise ajal?

Oleme Eestis teadlikult sisse toonud keeleõppe ja just saksa keele õppe. Kuna saksa keel ei ole Eestis just väga levinud, siis me ei saa seada seda ka eelduseks töötajate valikul. Inglise keele oskus jah aga saksa keele oskust pole me tööle tulles eelduseks pidanud. Selleks võimaldame aga soovijatel saksa keelt õppida ja seal hulgas tööajast. Oleme leidnud väga toreda õpetaja, kes on juba neli hooaega meie juures käinud. Leian, et praktilisele oskusele lisaks annabki keeleõpe hea vahelduse tõusta oma töölaua tagant pooleteiseks tunniks nädalas ja veeta tore aeg õpetaja ja kolleegidega. Selline õpe toimib muide väga hästi! Oleme tähele pannud, et oma välispartneritega hakkavad kolleegid juba vaikselt ka saksa keeles suhtlema. Keeleõppe eesmärk ei ole see, et kolleeg peaks omandama kohustuslikus korras C1 taseme. Eesmärk on see, et ta õpiks läbi keele ja kultuuri oma klienti paremini mõistma. Paratamatult, kui me oleme Saksa pereettevõtte osa, siis me võiksime aru saada, mis on Saksamaa, kes on sakslane, milline on tema keel ning kultuur.

Mis on ettevõtte tulevikuvisioon, kuhu Rödl & Partner Eesti edasi liigub? 

Meil on tulevik ikkagi Eestiga väga kindlat seotud- täna Rödl & Partner on Eestis ja ka jääb Eestisse. 
Eesti on Rödli jaoks väga tähtis turg. Vaatamata meie väiksusele on meie strateegiline asukoht väga tähtis. Meile on ette nähtud ka iga-aastased suurenemise plaanid. Samas me täna oleme ikkagi sellel teel, et me ei forsseeri kasvu vaid kasvame nö järk-järgult. 
Suur eesmärk on jätkuvat olla hooliv partner oma kliendile. 

Teil käib ettevõttes aasta jooksul päris palju praktikante. Kui oluliseks te praktikante peate ning kuidas nad büroo igapäevaelu muudavad? 

See on väga oluline! 
Ühelt poolt me peame ennast tutvustama noortele kui potentsiaalset tööandjat ning seda on võimalik teha üksnes läbi praktikavõimaluste pakkumise. Seda me oleme nüüd teadlikult hakanud rohkem ka tegema. 
Kui võib-olla ajalooliselt on see tegevus olnud juhuslik, siis nüüd me teeme seda teadlikult. 
Sellel aastal on meie juures praktikal olnud kolm tudengit-  kaks praktikanti sisekaitseakadeemiast maksu- ja tollieriala õppesuunalt ning üks Tartu Ülikoolist õigusteaduse erialalt. Praktikant nõuab väga palju pühendumust ehk selleks, et praktikandile partikast ka kasu oleks, peab tema mentor aga ka kolleegid väga palju panustama. 
Kõige halvem, mis saab juhtuda, on see, et praktikant tuleb majja, istub laua taha ja sinna ta ongi unustatud. See on ka kõige lihtsam aga see pole praktika eesmärk. Praktika eesmärk on see, et ta saaks tutvuda oma õpitava erialaga, saada teada, mida see eriala endast kujutab ja saaks ka endale esitada küsimuse, et kas see on eriala, millel ta tahab tulevikus töötada. 
Nõustamine, raamatupidamine ja audiitortegevus on väga spetsiifilised valdkonnad ning kui tudeng ülikoolis õpib, ei saa ta tegelikult väga hästi aru, mida see päriselus tähendab. Enne kui sa seda praktikas ei proovi, siis ei saagi õppur seda teadma. Teooria õppimine on üks aga selle praktiline rakendamine hoopis teine asi. Teistpidi- vaadates nüüd juhendamise koha pealt, siis see annab ka väga palju sellele kolleegile, kes kes noorega tegeleb. Noored on väga nutikad ja hoopis teise mõttemaailmaga  - toovad uusi lähenemisi ja see on värskendav ka meile. Me oleme oma praktikantidega väga rahul olnud.

Kontakt

Contact Person Picture

Alice Salumets

Õigusteenuste ja maksujuht

Partner

+372 6068 650

Saada päring

Deutschland Weltweit Search Menu