Hea raamatupidaja on ka nõustaja ja arendaja nii finants- kui ka IT- valdkonnas

PrintMailRate-it

Pildi auto: Meeli Küttim; pildil Tiina Mirka

avaldatud 18. jaanuaril 2023 | Lugemisaeg umbes 3 minutit

Muutlikel aegadel on suutnud seda olukorda oma positsiooni eduks pöörata just need raamatupidamisebürood, kes on kiiresti reageerinud nii klientide vajadustele, nõustanud neid muutunud olukorras ning jätkuvalt motiveerinud ja pööranud tähelepanu ka oma töötajatele.


Eesti majanduses on olnud viimastel aastatel keerulised ajad. Paljud raamatupidamisbürood väljusid varasemate aastate kriisidest tugevamatena kui varem. Ettevõtted, kes suutsid kiiresti muutunud olukorras oma tööd ümber korraldada, suutsid juurde võita nii uusi kliente kui ka kasvatada ettevõtte käivet ja kasumit. Raamatupidamisbüroodel, kellel osad kliendid kriisis ellu ei jäänud, ei olnud ka majandustulemused nii head.

Aasta 2022 algas aga palju lootusrikkamalt, kuid peale 24.veebruari muutus kõik. Ilmselt polnud selliseks olukorraks ka kõige ettenägelikumad bürood valmis. 
Raamatupidamise teenuste osutamine büroodes jätkus, kuid Ukraina sõjast tingitud muutused majanduses mõjutasid vähemal või suuremal määral kõiki raamatupidamisbüroosid.
Muutunud olukorras on eelisolukorras need raamatupidamisbürood, kes kuuluvad rahvusvahelisse gruppi – koostöös teiste riikide kolleegidega on lihtsam jälgida nii erinevaid sanktsioone kui ka maailma üldist majandusolukorda.

Sanktsioonide ja rahapesureeglite jälgimine on üks raamatupidamisbüroode tööprotsesse. See annab eelise nendele büroodele, kes on järjekindlalt panustanud oma teenuste kvaliteeti ning kaasajastanud ka oma teenuse osutamise protsesse.

Teenuste kvaliteet on ja jääb väga oluliseks teemaks. Olgu see siis tunnustatud Eesti Raamatupidajate Kogu poolt väljastatud kvaliteedimärgiga või rahvusvahelise sertifitseerimiskeskuse poolt auditeeritud ning ISO sertifikaadiga tõendatud.

Raamatupidamisbürood peavad tugeva konkurentsi tingimustes jätkuvalt investeerima digitaliseerimisse, see on ka viimaste aastate valguses korduvalt räägitud teema. Samas ei saa näiteks e-arvete juurutamisega ja tšekkide digitaliseerimisega lugeda ülesannet täidetuks. See on protsess, mis kestab ning millega tuleb tegeleda büroodel ja teistel teenusepakkujatel ka edaspidi.
Võrdleme näiteks raamatupidamise digitaliseerimist mängudega. Kui aastaid tagasi oli väga huvitav mängida koos lauamänge, siis tänastele noortele on hoopis huvitavamad videomängud ja seda mitte ainult üksi kodus mängides, vaid koos meeskonnaga ja üle terve maailma.

Sarnased sihid peaksid ka alustavad raamatupidajad oma valdkonnas endale seadma. Tänapäeva raamatupidaja ei ole ainult heade raamatupidamise kutseoskustega raamatupidaja. Lisaks peab hea raamatupidaja olema ka nõustaja, arendaja, seda nii finants- kui ka IT- valdkonnas.

Digitaliseerimisega käsikäes on ja jääb tähtsaks teemaks infoturve ja küberturvalisus.
Aina enam peavad raamatupidamisebürood tähelepanu pöörama oma klientide andmete, eriti isikuandmete turvalisusele, tugevdades oma ettevõtte küberturvalisust ja pöörates sealhulgas rõhku ka raamatupidamisprogrammide pakkujate küberturvalisusele.
Infotehnoloogia arenguga kasvab ka küberrünnakute arv, seega peaksid kõik raamatupidamisebürood, nii suured kui ka väikesed, nende ennetamisega aina enam tegelema. Selle teema tähtsusest on aru saanud ka raamatupidamisbüroode kliendid ning nad oskavad büroosid selle järgi hinnata ning ka nõuda, et IT turvalisus oleks kõrgel tasemel. Samuti peaksid raamatupidamisbürood olema valmis andma oma klientidele detailset ülevaadet nii raamatupidamistarkvarade kui ka nende küberturvalisuse osas.

Raamatupidamisbüroode juhtide suurimaks väljakutseks on jätkuvalt kvalifitseeritud tööjõu nappus ning jätkuv palgasurve.
Paljud raamatupidamisbürood otsivad ikka ja jälle heade kutseoskustega raamatupidajaid. Konkurentideks on lisaks teistele raamatupidamisbüroodele ka kõik teised ettevõtted, kes vajavad samuti häid raamatupidajaid. Inflatsioonikasvu tingimustes on kasvanud jätkuvalt ka palgasurve. Viimaste uudiste valguses, kus Euroopa Keskpank lubab jätkuvaid intressitõuse, ei ole palgasurve vähenemist oodata.
Deutschland Weltweit Search Menu