Muudatused töölepingus seoses töötaja pikemaajalise töötamisega väljaspool Eestit

PrintMailRate-it

​Üha rohkem ja rohkem tööandjaid saadab oma töötajaid mõneks ajaks, ajutiselt välismaale tööle. Samas, kui reeglina ei eksita päevarahade maksmise ja kulude kandmise regulatsiooni osas, siis alati ei pruugita pöörata tähelepanu sellele, kuidas tuleks töölepingus vormistada töötaja ajutist töötamist välismaal. Töötaja ajutine töötamine välismaal on üks töölepingu eritingimusi, mis vajab ka vastavat kajastamist töölepingus. 

Hetkel kehtiva töölepingu seaduse kohaselt, kui töötaja ja tööandja lepivad kokku, et töötaja töötab kauem kui ühe kuu riigis, mille õigust ei kohaldata tema töölepingule, peab tööandja lisaks töölepingu kohustuslikele tingimustele teatama töötajale enne tema ärasõitu riigis töötamise aja, töötasu maksmise vääringu ning riigis viibimisega seotud hüved ja riigist tagasipöördumise tingimused. Seega, näiteks kui tööandja ja töötaja vahel on sõlmitud tööleping, millele kohaldub Eesti seadus, kuid tööandja saadab töötaja kaheks kuuks Lätis asuvasse töömaale tööle, siis täna tuleb sellisel juhul tööandjal informeerida töötajat enne Lätti minekut eeltoodud täiendavatest tingimustest. Juhul, kui tööandja ja töötaja vahelisele töölepingule kohaldub juba Läti seadus, siis tööandjal täiendav informeerimiskohustus puudub. 


Alates 1. augustist 2022 töölepingu seadus muutub, sh muutub ka regulatsioon, mis puudutab töölepingu eritingimust seoses töötaja ajutise töötamisega välismaal. 

Uue regulatsiooni kohaselt, kui tööandja ja töötaja on leppinud kokku, et töötaja töötab järjest rohkem kui ühe kuu  muus riigis kui see, kus ta tavaliselt töötab, peab tööandja lisaks töölepingu olulistele tingimustele teatama töötajale enne tema ärasõitu järgmised andmed: (1) riik, kus töötaja tööle asub; (2) riigis töötamise aeg; (3) töötasu maksmise vääring; (4) riigis viibimisega seotud hüved; (5) riigist tagasipöördumise tingimused.

Seega alates 1.augustist 2022 sõltub tööandja teavituskohustus ainult sellest, et kus on töötaja tavaline töötegemise koht. Teisisõnu, kui töötaja tavaline töötegemise koht on Tallinn ja tööandja saadab töötaja kaheks kuuks Lätis asuvasse töömaale tööle, siis tuleb töötajat eelviidatud töölepingu eritingimustest kindlasti eelnevalt kirjalikult teavitada. Juhu, kui tööandja seda ei tee, siis töölepingu seadus eeldab, et töötaja ja tööandja ei ole sõlminud vastavat kokkulepet, millega töötaja saadetakse kaheks kuuks Lätti tööle. 

Kontakt

Contact Person Picture

Alice Salumets

Vandeadvokaat

Partner

+372 6068 650

Saada päring

Deutschland Weltweit Search Menu