Audit ja ülevaatus

PrintMailRate-it


Rödl & Partneril kui tõeliselt integreeritud globaalsel firmal on ainulaadne struktuur. See ning meie orienteeritus kõrgele kvaliteedile ja sõltumatutele audiitorteenustele on meid hästi ette valmistanud keeristormiks globaalses ärimaailmas.
 
Rödl & Partneril on kontorid enamikes maailma suuremates äripiirkondades ja me pakume aastaaruannete auditeerimise teenuseid üle kogu maailma, lähtudes nii kohalikest kui ka emaettevõtte asukohariigis kehtivatest auditeerimispõhimõtetest.
 
Rahvusvahelise äriettevõtte kindlustunde tagamine nõuab ka põhjalikku analüüsi võimalikest arenguriskidest tulevikus. See kehtib samuti nii kohalike tütarettevõtete kui ka ühisettevõtete kohta, kellelt oodatakse teatud kindlate tulemuste saavutamist.
 

Sõltumatus

Aastaid tagasi tegelesime me küsimustega, mis puudutavad meie ettevõtte struktuuri multidistsiplinaarse teenusepakkujana. Hiljutised seadusemuudatused paljudes riikides on õigusega suunanud tähelepanu avalikele ettevõtetele pakutavate audiitor- ja nõustamisteenuste eristamisele. Rödl & Partner võttis juba varakult kasutusele riskijuhtimise protsessid, mis välistavad huvide konflikte.
  
Rödl & Partner ei osuta sõltumatu audiitorina ühtegi teenust äriettevõtetele, iseäranis avalikele ettevõtetele, mis võiks mingil moel põhjustada huvide konflikti. 
  
Enamus meie kliente on eraettevõtted, kelle juhatus ja omanikud tihtipeale väärtustavad eri valdkondi hõlmavat integreeritud lähenemisviisi. Seega pakume multidistsiplinaarseid teenuseid eraettevõtetele, ja seda ranges kooskõlas iga riigi seadusandlusega. Kui olukord nõuab, kanname hoolt, et kliendi käsutuses oleks alati sõltumatute partnerite parimad nõuanded.
  
Rahvusvaheline audit on kompleksne protsess. Kui audit viiakse läbi meie rangete standardite järgi, tõstab see kliendi ettevõtte väärtust. Sel põhjusel keeldume me osalemast uute klientide ligimeelitamise võistluses üha madalamate hindade pakkumise kaudu, hoolimata osadelt konkurentidelt tulevast survest. Nii meie pikaaegsed kui ka paljud uued kliendid jagavad meie vaateid. 

Tutvuge meie auditi teenustega lähemalt:

Kontakt

Contact Person Picture

Maret Niitla

Auditi ja nõustamisteenuste juht

Manager

+372 6068 650

Saada päring

Deutschland Weltweit Search Menu