Raamatupidamine

PrintMailRate-it


Nii kohalike kui ka rahvusvaheliste äriettevõtete jaoks on äriteenuste sisseostmine majandustegevuse tavaline osa. Paljud ettevõtted, kui mitte enamus, kasutavad spetsialistide abi tootmises ja logistikas. Ettevõtted õpivad keskenduma sellele, mis neile tegelikult väärtust loob – klientide, toodete ja teenustega seotud põhitegevustele – ning lasevad ettevõttevälistel spetsialistidel ülejäänu eest hoolt kanda.


​Rödl & Partner OÜ raamatupidamisteenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissertifikaadiga. 

Rödl & Partner OÜ arendas, dokumenteeris ja juurutas oma kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2008 standardi alusel 2013. aastal ning esmane kvaliteedisertifikaat anti meile välja 27. oktoobril 2013. Septembris 2022 läbis Rödl & Partner OÜ juhtimissüsteem resertifitseerimise auditi ning sai taas sertifitseerimisettevõtte Lloyd’s Register Quality Assurance Limited poolt heakskiidu, mida kinnitab kvaliteedijuhtimissüsteemile väljastatud  ISO 9001:2015 kvaliteedisertifikaat nr 10470558
Sertifikaadi käsitlusala hõlmab raamatupidamisteenuseid, palgaarvestust ning aadressi- ja kontaktisiku teenust. Teenuste vastavust ISO sertifikaadile kontrollitakse ISO auditi käigus iga-aastaselt.

Standardile ISO 9001:2015 vastav kvaliteedijuhtimissertifikaat tõendab, et Rödl & Partner OÜ on juurutanud rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteemi. Rödl & Partner OÜ teenused vastavad klientide esitatud kvaliteedinõuetele ja teenuseid pakutakse vastavalt kehtestatud regulatsioonidele ja seadusandlusele. Rödl & Partner OÜ kvaliteedijuhtimissüsteemi eesmärgiks on klientide rahulolu tõstmine juhtimissüsteemi järjepideva parendamise kaudu. 

 

Rödl & Partner raamatupidamis- ja finantsteenused:

  • raamatupidamine
  • palgaarvestus
  • maksude arvestus
  • aruandlus juhtkonnale ja omanikele
  • konsolideeritud ja konsolideerimata aruannete koostamine (IFRS, IFRS SME aruanded)
  • aastaaruannete koostamine
  • mitteresidentide maksuesindaja teenus

Kontakt

Contact Person Picture

Tiina Mirka

Raamatupidamisteenuste juht

Associate Partner

+372 6805 620

Saada päring

Deutschland Weltweit Search Menu