Aruandlus juhtkonnale ja omanikele

PrintMailRate-it


Üheks põhiliseks püüdluseks äriprotsesside puhul peab olema kõikide toimingute läbipaistvus, mis aitab teil jälgida ja mõõta oma äritegevust kõikjal maailmas. Aruandlusprotsesside väljatöötamine ja täiustamine peab lähtuma just sellest eesmärgist.


Rödl & Partner pakub järgmisi aruandlusteenuseid:

  • perioodilise aruandluse vormide väljatöötamine ja rakendamine
  • kuu- või kvartalipõhiste aruannete koostamine ja kontrollimine
  • raamatupidamise aastaaruannete koostamine kohaliku standardi järgi
  • aastaaruannete koostamine lähtudes kontserni raamatupidamisstandarditest, rahvusvahelistest või välisriigi raamatupidamisstandarditest konsolideerimise eesmärgil
  • juhtimise infosüsteemide sisseseadmine
  • abistamine suhtlemisel raamatupidamise aastaaruannete audiitoritega

Kontakt

Contact Person Picture

Tiina Mirka

Raamatupidamisteenuste juht

Associate Partner

+372 6805 620

Saada päring

Deutschland Weltweit Search Menu