Me kasutame küpsiseid, et veebisaiti isikupärasemaks muuta ja pakkuda teile suurimat lisaväärtust. Muuhulgas kasutatakse neid külastaja saidikasutuse analüüsiks, et veebisaiti teie jaoks paremaks muuta. Veebisaidi kasutamisega nõustute küpsistega. Lisateave on saadaval meie andmekaitseteatises. 

PrintMailRate-it

 VIIMASED UUDISED

Roheline Kontor ja osalemine kampaanias Nutijaht 2022

Me hoolime keskkonnast, kus me töötame, seepärast on oluline jälgida põhimõtteid, mida keskkonnahoidlik kontor ehk roheline kontor oma igapäevases tegevuses järgib.

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsatsioon on väljastanud Rödl & Partner Rohelise Kontori tunnistuse, mille eesmärk on kontori tegevuse keskkonnamõju pidev jälgimine ja vähendamine, millega kaasneb kulude kokkuhoid, loodusressursside säästev kasutamine, jäätmetekke vähenemine ning töökeskkonna tervislikumaks muutumine.

Loe edasi siit

​Rödl & Partner OÜ läbis juhtimissüsteemi ISO uuendamise auditi.

Septembris toimus Rödl & Partner OÜ raamatupidamisteenuste, palgaarvestuse, aadressi- ja kontaktisiku teenuste osutamise juhtimissüsteemi sertifikaadi uuendamise audit. 
Auditi eesmärk oli tõendada vastavus ISO 9001:2015 nõuetele ning auditi käigus saadi kinnitust, et juhtimissüsteem on jätkuvalt rakendatud ning ka parendatud. 
Auditi tulemusel väljastas LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance Limited) Rödl & Partner OÜ´le uue sertifikaadi nr 10470558.

 UUDISKIRJAD

Mida teada töövaidluste lahendamisest? 

Töösuhe nagu iga lepinguline suhe võib endaga tuua paratamatult kaasa ka vaidlusi, mis ei pruugi leida poolte vahel kokkuleppelist lahendust ning vaidluse lahendamiseks pöördub üks või teine poolt seda lahendava organi poole. Eestis lahendavad töövaidlusi töövaidluskomisjonid või tsiviilkohtud. Mida teada seoses töövaidluste lahendamisega töövaidluskomisjonis seda selgitab vandeadvokaat Alice Salumets.

​Mida teha võlglasega?

Eesti Panga hinnangul ootab Eestit ilmselt käesoleval aastal majanduslangus ja seoses kõrge inflatsiooni jätkumisega langeb ka ostujõud. See tähendab, et raha on vähem, selle välja andmise osas ollakse konservatiivsemad ning võlglastele on aeg pöörata rohkem tähelepanu. Kuna eelmisest majanduskriisist on mõnda aega möödas, tuletame meelde – mida teha, et saada võlgnikult raha kätte? 


Loe lähemalt soovitusi »

​Töötaja varaline vastutus ei saa olla tööandja kindlustuseks

Kui töötajale usaldatakse tööülesannete täitmiseks hinnalised töövahendid, materjalid või kaup, on iga tööandja huvitatud, et see vara säiliks. 
Kui tööandjale tekib siiski varaline kahju, siis üldiselt vastutab töötaja üksnes juhul, kui ta on rikkumises süüdi. Sellisel juhul peab tööandja hüvitise saamiseks suutma tõendada töötaja süüd kahju tekkimisel. Kuid kas see on alati nii, seda selgitab jurist Triin Keba.

Tööõnnetuse vältimine on töötaja ja tööandja ühine pingutus

Ühiskonna vananemise ja tööjõupuuduse tõttu on töötajate tervise säilitamine tööandjate jaoks olulisem kui iial varem. Sarnaselt on ka töötajad ise hakanud varasemast enam oma tervist hoidma, teadvustama ja märkama. Uus fookus tervisele koosmõjus töö tegemise uute vormidega, sh kaugtöö ja „tööampsud“, on toonud täiendava tähelepanu alla ka töötervishoiu, tööõnnetused ning seotud vastutuse. 


Muudatused töölepingus seoses töötaja pikemaajalise töötamisega väljaspool Eestit

Üha rohkem ja rohkem tööandjaid saadab oma töötajaid mõneks ajaks, ajutiselt välismaale tööle. Samas, kui reeglina ei eksita päevarahade maksmise ja kulude kandmise regulatsiooni osas, siis alati ei pruugita pöörata tähelepanu sellele, kuidas tuleks töölepingus vormistada töötaja ajutist töötamist välismaal. 

Töötaja ajutine töötamine välismaal on üks töölepingu eritingimusi, mis vajab ka vastavat kajastamist töölepingus. 
 


​Mis saab, kui tööandja hilineb töötasu maksmisega?

Töösuhte kaks peamist komponenti on ühelt poolt töötaja panus oma töö ja oskustega ning teiselt poolt tööandja panus töötasu ja muude tasude maksmine. See vastab ka töölepingu definitsioonile, mille kohaselt töötaja teeb tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, ning tööandja maksab töötajale töö eest tasu. Seega on töösuhtes tööandja poolt vaadatuna tema üks olulisemaid kohustusi maksta töötajale tehtud töö eest tasu. Mis saab aga siis, kui tööandja hilineb töötasu või muude tasude maksmisega?


Loe lähemalt vandeadvokaat Alice Salumetsa kirjutatud artiklist »

​Katseaja eesmärk ja töölepingu ülesütlemine katseajal

​Töölepinguseaduse (TLS) § 86 kohaselt võib nii tööandja kui ka töötaja tähtajalise ja tähtajatu töölepingu üles öelda neljakuulise katseaja jooksul arvates töötaja tööle asumise päevast. 

​Kuningas on alasti ehk mida välja lugeda börsiettevõtete tasustamisaruannetest.

Mida tasub emitentidel teada ja teha enne auditeerimata ja ka auditeeritud 2021.a majandusaasta aruannete avalikustamist

​Kaugtöö: kuidas korraldada ja kas sobib igaühele?

Meie advokaadibüroo juristide Triin Keba ja Dana Ihsanova poolt kirjutatud artikkel kaugtöö teemal.

​Uudiskiri puhkuseregulatsiooni muudatustest

Puhkuste ajakava tuleb koostada kalendriaasta esimese kvartali jooksul ja teha töötajatele teatavaks hiljemalt 31. märtsiks.
  

 HEA TEADA

Töölepinguseaduse muudatused

2022. aasta toob kaasa olulisi muudatusi töölepingu seaduses. 

 Lugege lähemalt töölepinguseaduse oluliste muudatuste kohta 2022. aastal »

 KOOSTÖÖPROJEKTID

​Eesti Harjutuskohtu Selts (EHKS) korraldab alates 1998. aastast Harjutuskohtu võistlusi, kus Rödl & Partner Advokaadibürool on olla au võistluse üks suurtoetajatest ning meil on rõõm, et Ilona Nurmela, kes on Eesti Harjutuskohtu asutajaliige, on täna meie büroo üks vandeadvokaatidest. 

Ilona kuulus ka sel korral võistluse suulise vooru kohtunikepaneeli. 

 Publikatsioonid

​Tax Table 2022 - Ülevaade peamistest maksudest Eestis, Lätis ja Leedus. 

​​Meie raamatupidamisteenuste juht Tiina Mirka tutvustab lähemalt raamatupidamisbüroode konverentsi "Kasumlik kasv 2022". Loe lähemalt »

 GLOBAALNE VAADE

50 intervjuud: uuel turule sisenemise või kohaliku laienemise võimaluste ja probleemide kohta.  Uuri lähemalt

 VIRTUAALTUUR MEIE BALTI RIIKIDE KONTORITES

​Tutvuge meiega virtuaalselt ja kogege meie tööõhkkonda ja brändi põhiväärtusi lähedalt. Pakume teile põnevaid ülevaateid Rödl & Partneri maailmast 360-kraadise tehnoloogia abil. Uuri lähemalt

 FACTBOOK

Meie Factbook tutvustab teile Rödl & Partneri ajalugu, tõekspidamisi ja eesmärke. Võtame teid kaasa reisile meie ettevõttesse ja räägime teile, kust me tuleme, kuidas me mõtleme ning kuidas me näeme tulevikku.  
 
 Lugege edasi (inglise keeles)

 Rödl & Partner LinkedIN


Deutschland Weltweit Search Menu