PrintMailRate-it

 VIIMASED UUDISED

​Hea raamatupidaja on ka nõustaja ja arendaja nii finants- kui ka IT- valdkonnas

Muutlikel aegadel on suutnud seda olukorda oma positsiooni eduks pöörata just need raamatupidamisebürood, kes on kiiresti reageerinud nii klientide vajadustele, nõustanud neid muutunud olukorras ning jätkuvalt motiveerinud ja pööranud tähelepanu ka oma töötajatele.

Loe lähemalt


Roheline Kontor ja osalemine kampaanias Nutijaht 2022

Me hoolime keskkonnast, kus me töötame, seepärast on oluline jälgida põhimõtteid, mida keskkonnahoidlik kontor ehk roheline kontor oma igapäevases tegevuses järgib.

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsatsioon on väljastanud Rödl & Partner Rohelise Kontori tunnistuse, mille eesmärk on kontori tegevuse keskkonnamõju pidev jälgimine ja vähendamine, millega kaasneb kulude kokkuhoid, loodusressursside säästev kasutamine, jäätmetekke vähenemine ning töökeskkonna tervislikumaks muutumine.

Loe edasi siit

​Rödl & Partner OÜ läbis juhtimissüsteemi ISO uuendamise auditi.

Septembris toimus Rödl & Partner OÜ raamatupidamisteenuste, palgaarvestuse, aadressi- ja kontaktisiku teenuste osutamise juhtimissüsteemi sertifikaadi uuendamise audit. 
Auditi eesmärk oli tõendada vastavus ISO 9001:2015 nõuetele ning auditi käigus saadi kinnitust, et juhtimissüsteem on jätkuvalt rakendatud ning ka parendatud. 
Auditi tulemusel väljastas LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance Limited) Rödl & Partner OÜ´le uue sertifikaadi nr 10470558.

 UUDISKIRJAD

Kas tööandja võib lugeda töötaja e-kirju

Tänapäeval käib enamik asjaajamisest interneti vahendusel ning töötajad kasutavad praktilistel kaalutlustel eraeluliseks suhtluseks oma tööalast e-posti aadressi, mis kuulub tööandjale ja mis on mõeldud tegelikult tööülesannete täitmiseks.

Mida teada töövaidluste lahendamisest? 

Töösuhe nagu iga lepinguline suhe võib endaga tuua paratamatult kaasa ka vaidlusi, mis ei pruugi leida poolte vahel kokkuleppelist lahendust ning vaidluse lahendamiseks pöördub üks või teine poolt seda lahendava organi poole. Eestis lahendavad töövaidlusi töövaidluskomisjonid või tsiviilkohtud. Mida teada seoses töövaidluste lahendamisega töövaidluskomisjonis seda selgitab vandeadvokaat Alice Salumets.

​Mida teha võlglasega?

Eesti Panga hinnangul ootab Eestit ilmselt käesoleval aastal majanduslangus ja seoses kõrge inflatsiooni jätkumisega langeb ka ostujõud. See tähendab, et raha on vähem, selle välja andmise osas ollakse konservatiivsemad ning võlglastele on aeg pöörata rohkem tähelepanu. Kuna eelmisest majanduskriisist on mõnda aega möödas, tuletame meelde – mida teha, et saada võlgnikult raha kätte? 


Loe lähemalt soovitusi »

​Töötaja varaline vastutus ei saa olla tööandja kindlustuseks

Kui töötajale usaldatakse tööülesannete täitmiseks hinnalised töövahendid, materjalid või kaup, on iga tööandja huvitatud, et see vara säiliks. 
Kui tööandjale tekib siiski varaline kahju, siis üldiselt vastutab töötaja üksnes juhul, kui ta on rikkumises süüdi. Sellisel juhul peab tööandja hüvitise saamiseks suutma tõendada töötaja süüd kahju tekkimisel. Kuid kas see on alati nii, seda selgitab jurist Triin Keba.

 HEA TEADA

​Äriseadustiku muudatused ja uus eraldiseisev äriregistri seadus alates 01.02.2023

Eesti õiguse alusel asutatud eraõiguslike juriidiliste isikute jaoks oluline kuupäev on 1. veebruar 2023, mil jõustub äriregistri seadus. 
Nimelt muudetakse oluliselt kehtivat äriseadustikku ja seejuures viiakse äriregistrit reguleerivad sätted üle eraldiseisvasse äriregistri seadusesse.
Muudatuste peamine eesmärk on ühtlustada eraõiguslikke juriidilisi isikuid käsitlev registriregulatsioon, sest praegune regulatsioon on killustatud ja fragmentaarne. 

 KOOSTÖÖPROJEKTID

​Eesti Harjutuskohtu Selts (EHKS) korraldab alates 1998. aastast Harjutuskohtu võistlusi, kus Rödl & Partner Advokaadibürool on olla au võistluse üks suurtoetajatest ning meil on rõõm, et Ilona Nurmela, kes on Eesti Harjutuskohtu asutajaliige, on täna meie büroo üks vandeadvokaatidest. 

Ilona kuulus ka sel korral võistluse suulise vooru kohtunikepaneeli. 

 Publikatsioonid

​Tax Table 2023 - Ülevaade peamistest maksudest Eestis, Lätis ja Leedus.


​​Meie raamatupidamisteenuste juht Tiina Mirka tutvustab lähemalt raamatupidamisbüroode konverentsi "Kasumlik kasv 2022". Loe lähemalt »

 GLOBAALNE VAADE

50 intervjuud: uuel turule sisenemise või kohaliku laienemise võimaluste ja probleemide kohta.  Uuri lähemalt

 VIRTUAALTUUR MEIE BALTI RIIKIDE KONTORITES

​Tutvuge meiega virtuaalselt ja kogege meie tööõhkkonda ja brändi põhiväärtusi lähedalt. Pakume teile põnevaid ülevaateid Rödl & Partneri maailmast 360-kraadise tehnoloogia abil. Uuri lähemalt

 FACTBOOK

Meie Factbook tutvustab teile Rödl & Partneri ajalugu, tõekspidamisi ja eesmärke. Võtame teid kaasa reisile meie ettevõttesse ja räägime teile, kust me tuleme, kuidas me mõtleme ning kuidas me näeme tulevikku.  
 
 Lugege edasi (inglise keeles)

 Rödl & Partner LinkedIN


Deutschland Weltweit Search Menu