Publikatsioonid

PrintMailRate-it

 UUDISKIRJAD

Mida teada töövaidluste lahendamisest? 

Töösuhe nagu iga lepinguline suhe võib endaga tuua paratamatult kaasa ka vaidlusi, mis ei pruugi leida poolte vahel kokkuleppelist lahendust ning vaidluse lahendamiseks pöördub üks või teine poolt seda lahendava organi poole. Eestis lahendavad töövaidlusi töövaidluskomisjonid või tsiviilkohtud. Mida teada seoses töövaidluste lahendamisega töövaidluskomisjonis seda selgitab vandeadvokaat Alice Salumets.

​Mida teha võlglasega?

Eesti Panga hinnangul ootab Eestit ilmselt käesoleval aastal majanduslangus ja seoses kõrge inflatsiooni jätkumisega langeb ka ostujõud. See tähendab, et raha on vähem, selle välja andmise osas ollakse konservatiivsemad ning võlglastele on aeg pöörata rohkem tähelepanu. Kuna eelmisest majanduskriisist on mõnda aega möödas, tuletame meelde – mida teha, et saada võlgnikult raha kätte? 

Loe lähemalt soovitusi »

​Töötaja varaline vastutus ei saa olla tööandja kindlustuseks

Kui töötajale usaldatakse tööülesannete täitmiseks hinnalised töövahendid, materjalid või kaup, on iga tööandja huvitatud, et see vara säiliks. 
Kui tööandjale tekib siiski varaline kahju, siis üldiselt vastutab töötaja üksnes juhul, kui ta on rikkumises süüdi. Sellisel juhul peab tööandja hüvitise saamiseks suutma tõendada töötaja süüd kahju tekkimisel. Kuid kas see on alati nii, seda selgitab jurist Triin Keba.

 HEA TEADA

Äriseadustiku muudatused ja uus eraldiseisev äriregistri seadus

Eesti õiguse alusel asutatud eraõiguslike juriidiliste isikute jaoks oluline kuupäev on 1. veebruar 2023, mil jõustub äriregistri seadus. 
Nimelt muudetakse oluliselt kehtivat äriseadustikku ja seejuures viiakse äriregistrit reguleerivad sätted üle eraldiseisvasse äriregistri seadusesse.
Muudatuste peamine eesmärk on ühtlustada eraõiguslikke juriidilisi isikuid käsitlev registriregulatsioon, sest praegune regulatsioon on killustatud ja fragmentaarne. Soovitakse suurendada usaldusväärsust ja õiguskindlust registriandmetele tuginemisel ning lihtsustada registripidaja ja ettevõtja tegevust.

 Publikatsioonid

Tax Table 2023 - Ülevaade peamistest maksudest Eestis, Lätis ja Leedus.
 

 Persoonilood


​Meil on rõõm pakkuda lugemiseks meie toreda, äsja raamatupidaja ametisse asunud Brenda Bergmanni lugu.

Kontakt

Contact Person Picture

Aiki Teder

Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

+372 6805 625

Saada päring

Deutschland Weltweit Search Menu